SVK


Hnědé uhlí

SEVERNÍ ENERGETICKÁ a.s.

logoSpolečnost Severní energetická a.s. se v rámci své činnosti zaměřuje na produkci energetického hnědého uhlí, určeného pro elektroenergetiku a teplárenství. Z celkového množství 13,2 mil. tun mosteckého energetického uhlí dodaného na trh v roce 2012, realizovala společnost Severní energetická přes 40%.

Významným produktem Severní energetické jsou také tříděné druhy hnědého uhlí, které jsou určeny pro maloodběratele. Celková spotřeba tříděných produktů na trhu s hnědým uhlím za rok 2012 dosáhla 2,88 mil. tun. Podíl Severní energetické na tomto trhu byl 22 %.

www.sev-en.cz | Katalog 2015

PARAMETRY TŘÍDĚNÝCH DRUHŮ HNĚDÉHO UHLÍ Z PRODUKCE SEVERNÍ ENERGETICKÉ

Zrnitost Výhřevnost (Qir) Obsah popela (Ad) Obsah síry (Str) Obsah vody (Wtr)
kostka 40-100 mm ∅20,0 MJ/kg 12 % 1,0 % 26,5 %
ořech 1 20-40 mm ∅20,0 MJ/kg 12 % 1,0 % 26,5 %
ořech 2 10-25 mm ∅20,0 MJ/kg 12 % 1,1 % 26,5 %


SEVEROČESKÉ DOLY a.s., DOLY BÍLINA

logo

Severočeské doly a.s. jsou největší hnědouhelnou těžební společností v České republice s roční produkcí okolo 23 mil. tun hnědého uhlí. Společnost působí v severočeské hnědouhelné pánvi, na dvou odloučených lokalitách Tušimice a Bílina a zabývá se těžbou, úpravou a odbytem pestrého sortimentu nízko sirnatého tříděného a energetického hnědého uhlí s malým obsahem škodlivin.

www.sdas.cz | Katalog 2015

PARAMETRY HNĚDÉHO UHLÍ Z PRODUKCE DOLŮ BÍLINA

Zrnitost Výhřevnost (Qir) Obsah popela (Ad) Obsah síry (Str) Obsah vody (Wtr)
kostka 40-100 mm ∅17,6 MJ/kg 9,8 % 0,77 % 30,2 %
ořech 1 20-40 mm ∅17,6 MJ/kg 9,8 % 0,77 % 30,2 %
ořech 2 10-25 mm ∅17,6 MJ/kg 9,8 % 0,77 % 30,2 %


Hnědouhelné brikety

Hnědouhelné brikety tvoří doplňující sortiment nabízený naší společností. Nabízíme osvědčené produkty německých výrobců.

PARAMETRY HNĚDOUHELNÝC BRIKET REKORDlogo

Rozměry Výhřevnost (Qir) Obsah popela (Ad) Obsah síry (Str) Obsah vody (Wtr)
Rekord 2“ 52/61/40 mm ≥19 MJ/kg 4,5 % 0,6 % 18,5 %
Rekord 4“ 105/73/43 mm ≥19 MJ/kg 4,5 % 0,6 % 18,5 %
Rekord 6“ 156/63/45 mm ≥19 MJ/kg 4,5 % 0,6 % 18,5 %


PARAMETRY HNĚDOUHELNÝC BRIKET UNIONlogo

Rozměry Výhřevnost (Qir) Obsah popela (Ad) Obsah síry (Str) Obsah vody (Wtr)
Union 3“ 74/56/54 mm 19,8 MJ/kg 3,5 % 0,35 % 19 %
Union 7“ 172/55/40 mm 19,8 MJ/kg 3,5 % 0,35 % 19 %

Veľkoodberatelia

Rádi vám poskytneme více informací. Kontaktujte nás!