SVK


Spoločenská zodpovednosť

Našou filozofiou je nadväzovať na viac ako dvadsaťročnú tradíciu obchodovania s pevnými palivami, substráty a stavebnými odpadmi a zároveň úspešne držať krok s modernými trendmi a progresiou doby.

Naša misia

Naším poslaním je využiť všetky dostupné zdroje, skúsenosti a obchodné tradície tak, aby sme svojim klientom dodávali produkty a služby v oblasti pevných palív vždy spoľahlivo, včas a v najvyššej možnej kvalite. Robíme tak na úrovni strategického partnerstva v teplárenskom, energetickom a ťažkom priemysle, veľkoobchodu i maloobchodu.

Naša vízia

Našou víziou je pôsobiť ako spoľahlivý veľkoobchodný aj maloobchodný partner v nadnárodnom meradle. Naďalej budeme rozširovať svoje obchodné aktivity v regióne strednej a východnej Európy. Naším cieľom je trvalo poskytovať široký sortiment kvalitných produktov a komplexnú škálu nadväzných služieb. V súlade s vlastným rozvojom chceme podporovať environmentálne aktivity a trvalú udržateľnosť.